Tilmeldingsbetingelser

BRUGERVILKÅR for tilmelding til arrangementet "Verdensmålsakademiet" arrangeret af DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø, DK, CVR-nummer 13078513 gennem tilmeldings- og betalingssystemet NemTilmeld.dk

 1. Generelt
  1. Arrangøren af dette arrangement er DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø, DK, CVR-nummer 13078513 (herefter kaldet "Arrangøren").
  2. Aftale om tilmelding indgås mellem dig og Arrangøren, DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd.
  3. NemTilmeld.dk tilbyder udelukkende tilmeldingsløsningen til brug for dette arrangement. NemTilmeld.dk er alene formidler af tilmeldingen mellem dig og Arrangøren. NemTilmeld.dk påtager sig intet ansvar for arrangements indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med afholdelsen eller manglende afholdelse, mv., idet der henvises til Arrangøren.
  4. Nærværende betingelser (herefter kaldet "Betingelserne") finder anvendelse ved din tilmelding til Verdensmålsakademiet gennem duf.nemtilmeld.dk. Disse betingelser gælder alene tilmelding til dette arrangement og du kan ikke regne med at disse Betingelser er gældende for andre arrangementer, heller ikke selvom de udbydes af samme Arrangør.
  5. Betingelserne indeholder vigtig information om Arrangørens og NemTilmeld.dk 's behandling af dine personlige oplysninger og vi anbefaler derfor at du læser betingelserne grundigt igennem.
  6. Betingelserne skal ved din tilmelding være læst og accepteret ved særskilt afkrydsning.
 2. Tilmelding
  1. Tilmelding til dette arrangement sker på duf.nemtilmeld.dk
 3. Bekræftelse og adgang til arrangementet
  1. Når tilmeldingen er gennemført, modtager du bekræftelse via e-mail eller til din e-Boks på, at du er tilmeldt arrangementet.
  2. Arrangøren er berettiget til at nægte dig adgang til arrangementet, såfremt kvittering for tilmelding ikke medbringes eller fremvises.
 4. Ændringer fra Arrangørens side
  1. Efter gennemført tilmelding, kan der desværre forekomme situationer, som gør det nødvendigt for Arrangøren, at aflyse arrangementet. Dette kan være de i arrangementet implicerede personers pludselige sygdom, vejrforhold, eller lignende forhold, som Arrangøren ikke på forhånd har kunnet forudse, og som gør gennemførslen af arrangementet uforholdsmæssigt vanskelig.
  2. Arrangøren vil så vidt muligt informere om ændringer via e-mail og i så god tid som muligt. Arrangøren forbeholder sig dog i øvrigt retten til:
   • At ændre arrangementets begyndelsestidspunkt med op til 2 timer i forhold til det annoncerede tidspunkt.
   • At ændre arrangementets dato, såfremt dette ellers måtte aflyses pga. sygdom eller lignende uforudseelige hindringer, jf. punkt 4.1.
   • At ændre arrangementets afholdelsessted, eksempelvis pga. for få tilmeldinger, dog alene således det nye afholdelsessted ligger indenfor 30 km. fra det oprindeligt annoncerede sted.
   • At foretage ændringer i arrangementets indhold, dog alene således det samme formål kan opnås.
   • At afholde arrangementet med andre personer end først annonceret, såfremt den/de annoncerede personer er forhindret i at møde op.
  3. Arrangøren kan ikke gøres ansvarlig for tab lidt pga. foretagne ændringer, idet Arrangøren på forhånd har taget forbehold for de foretagne ændringer.
 5. Ændringer fra deltagerens side
  1. Efter gennemført tilmelding, er:
   Annullering af tilmeldingen muligt frem til 1. juli 2023 kl. 23:55
   Rettelser i tilmeldingen ikke muligt.
 6. Arrangørens ansvar
  1. Arrangøren er ansvarlig overfor dig for samtlige forhold vedrørende arrangementet.
  2. Arrangørens ansvar overfor dig begrænses dog til tilmeldingens pris.
 7. NemTilmeld.dk's ansvar
  1. NemTilmeld.dk formidler alene tilmelding til arrangementer oprettet og afholdt af Arrangøren, og bærer derfor intet ansvar for arrangementernes indhold, afholdelsen heraf og eventuelle mangler i denne forbindelse. NemTilmeld.dk indgår således ikke i et aftaleforhold med dig.
  2. Arrangøren hæfter således overfor dig for samtlige forhold vedrørende arrangementet.
  3. Såfremt NemTilmeld.dk modtager klager fra dig vedrørende afholdelse af arrangementer eller lignende, sendes disse videre til Arrangøren uden at NemTilmeld.dk forholder sig hertil. Du bedes derfor kontakte Arrangøren direkte, såfremt du har klager over- eller spørgsmål til arrangementet.
  4. NemTilmeld.dk har intet ansvar overfor dig vedrørende Arrangørens rekonstruktion, betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer, andre mangler eller eventuelle andre reklamationer vedrørende et arrangement. Al henvendelse herom rettes til Arrangøren.
 8. Ændringer i betingelserne
  1. Efter gennemført tilmelding kan Betingelserne ikke ændres medmindre ændringen er til din fordel.
  2. Nærværende Betingelser gælder alene for dette arrangement, og du opfordres altid til at læse disse i sin fulde længde.
  3. Du kan ikke gå ud fra at samme Betingelser er gældende for alle arrangementer du kan tilmelde dig via NemTilmeld.dk. Da NemTilmeld.dk alene er formidler af tilmelding og betaling, er det op til den enkelte Arrangør, hvilke betingelser der skal være gældende for det enkelte arrangement.
 9. Cookie- og privatlivspolitik
  1. Generelt
   1. Cookie- og privatlivspolitiken i dette afsnit beskriver, hvorledes NemTilmeld.dk ApS (NemTilmeld.dk), Strømmen 6, 9400 Nørresundby, CVR-nummer 27673120 og Arrangøren (DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø, DK, CVR-nummer 13078513) indsamler og behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med tilmeldingen til Verdensmålsakademiet.
   2. Arrangøren er dataansvarlig og NemTilmeld.dk er databehandler. Du kan henvende dig til Arrangøren vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontaktoplysningerne er anført nedenfor under afsnittet "Dine rettigheder" punkt "Retten til indsigelse".
  2. Hvilke personoplysninger indsamles og hvad bruges oplysningerne til
   1. Behandling af de indtastede oplysninger
    1. Ved tilmelding til et arrangement bliver de indtastede oplysninger overført og gemt i NemTilmeld.dk's system, hvor Arrangøren har adgang til oplysningerne.
    2. Til dette arrangement har Arrangøren krævet følgende oplysninger på deltagerne: Fornavn, Efternavn, E-mail, Kønsidentitet, Mobilnummer, Fuld adresse, Fødselsdato. Og angivet, at det er frivilligt, at angive disse oplysninger på deltageren: DUF-medlemsorganisation el. anden organisation (hvis relevant), Ønsker til kost (Allergener, vegansk, halal el. andet), Er der særlige behov, vi skal tage hensyn til?, Jeg ønsker at overnatte d. 4.-5. august efter afskedsmiddag og -fest. (X for JA).

     Oplysningerne om navn, e-mail samt hvilket arrangement du deltager i er nødvendige for, at Arrangøren kan opfylde aftalen om deltagelse i Verdensmålsakademiet. De øvrige oplysninger har DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd anmodet om for at kunne administrere tilmeldingen og fundet relevant for og knyttet til det pågældende arrangement. Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

    3. De indtastede oplysninger anvendes udelukkende til ekspedition af tilmeldingen samt kommunikation vedrørende det tilmeldte arrangement og gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til tilmeldinger, såfremt der sker afbestilling/ændring/aflysning, medmindre andet udtrykkeligt er anført i disse betingelser.
   2. Behandling af oplysninger, når du besøger hjemmesiden duf.nemtilmeld.dk
    1. Hjemmesiden duf.nemtilmeld.dk anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, som mange hjemmesider bruger for at kunne genkende din computer når den laver forespørgsler til en hjemmeside. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. De anvendte cookies identificerer ikke dig som bruger, men derimod din computer.
     Der anvendes kun tekniske cookies på hjemmesiden. De tekniske cookies anvendes med det formål at få hjemmesiden til at fungere. Du kan ikke benytte hjemmesiden, hvis du vælger at afvise brugen af cookies.
     De tekniske cookies bliver automatisk slettet af din browser når du lukker din browser session. Se hvordan du sletter cookies her http://minecookies.org/cookiehandtering/.
    2. Når du benytter hjemmesiden duf.nemtilmeld.dk bliver dine handlinger på siderne registreret i en log. Loggen gemmer data om de forespørgsler din browser sender til hjemmesiden. Arrangøren og NemTilmeld kan derfor se hvilke sider din browser har besøgt på hjemmesiden. Loggen bruges til at Arrangøren kan se statistik over, hvordan du og andre besøgende anvender systemet for således at kunne optimere tilmeldingsprocessen til arrangementer og omtalen af arrangementer.
     Vi registrerer ikke personlige oplysninger om dig i loggen. Hvis du tilmelder dig et arrangement, bliver din computers forespørgsler knyttet sammen med de personlige oplysninger du giver i forbindelse med tilmeldingen. I afsnit 9.4 kan du se hvornår dine personlige oplysninger bliver slettet.
     Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger, når du besøger hjemmesiden duf.nemtilmeld.dk er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.
   3. Behandling af oplysninger, når du modtager invitationer, tilmeldingsbekræftelser, rykker mv. per e-mail
    1. Når du modtager invitationer, tilmeldingsbekræftelser, rykker eller lignende per e-mail fra NemTilmeld.dk kan der blive foretaget en registrering af, hvorvidt du har modtaget og åbnet den fremsendte e-mail. Registreringen foretages for at Arrangøren kan sikre, at du har modtaget og set den pågældende e-mail.
     Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger, når du modtager invitationer, tilmeldingsbekræftelse, rykker mv. er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.
  3. Modtagere af personoplysninger
   1. NemTilmeld.dk sælger ikke dine registrerede personoplysninger til tredjemand.
   2. Arrangøren og NemTilmeld.dk videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand, medmindre det udtrykkeligt er anført i disse betingelser eller du specifikt ved særskilt afkrydsning har givet dit samtykke til f.eks. at dine oplysninger bruges til udsendelse af et nyhedsbrev, eller at billeder eller videoer med dig må anvendes på sociale medier. Du kan altid tilbagetrække det samtykke, du har givet igennem NemTilmeld.dk. Hvordan samtykket trækkes tilbage vil specifikt være opgivet ved din afgivelse af samtykket.
   3. For at kunne varetage din tilmelding igennem NemTilmeld.dk vil der blive videregivet personlige oplysninger til eksterne samarbejdspartnere. De eksterne samarbejdspartnere der anvendes er blandt andet de samarbejdspartnere der benytter data på Arrangørens ordre, som f.eks. det kursus eller konferencecenter, hvor arrangementet afholdes eller en konference app-leverandør. Hvis Arrangøren kontakter dig omkring arrangementet via SMS vil en udbyder af en SMS gateway blive anvendt. Derudover vil en telefonudbyder blive anvendt ved telefoniske henvendelser.
   4. DUF tager ofte billeder ved arrangementer og kurser, som DUF bruger til markedsføringsmateriale, f.eks. på hjemmesiden, Facebook, Instagram og evt. diverse foldere og brochurer. Du vil altid blive spurgt om dit samtykke hertil ved det enkelte arrangement, inden fotografen tager billeder eller video - du har således mulighed for at vælge dette fra. Billeder med krænkende indhold anvendes naturligvis aldrig. Du kan altid trække dit samtykke tilbage efterfølgende - skriv til duf@duf.dk eller ring på 3929 8888, hvorefter DUF hurtigst muligt vil fjerne billeder og video fra hjemmeside og sociale medier. Bemærk dog, at samtykke ikke kan trækkes tilbage for allerede distribueret trykt materiale.
   5. Arrangøren kan endvidere videregive en deltagerliste med udvalgte oplysninger til oplægsholdere samt de øvrige tilmeldte deltagere af arrangementet, hvis "interesseafvejningsreglen" efter en konkret vurdering er opfyldt.
  4. Sletning af personlige oplysninger
   1. Personoplysninger slettes 3 måneder efter arrangementet er afsluttet.
  5. Sikkerhed
   1. NemTilmeld.dk har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.
   2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.
   3. Oplysningerne opbevares ikke krypteret, men overføres krypteret.
  6. Dine Rettigheder
   1. Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.
   2. Databeskyttelsesforordningen giver dig som registreret følgende rettigheder:
    1. Retten til indsigt i egne personoplysninger
     Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om, hvordan dine personoplysninger behandles, herunder f.eks. hvilke oplysninger, der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv. Hvis du ønsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til Arrangørens persondataansvarlige. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være. Du har også mulighed for at anmode om en kopi af dine oplysninger.
    2. Retten til berigtigelse
     Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig, kan Arrangøren havde gjort det muligt for dig at korrigere de oplysninger, du har angivet direkte hos NemTilmeld.dk via et link i den fremsendte tilmeldingsbekræftelse. Har Arrangøren ikke gjort dette muligt for dig opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til Arrangøren, så oplysningerne kan blive korrigeret.
    3. Retten til sletning
     I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af Arrangøren. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Arrangøren ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
    4. Retten til begrænsning af behandling
     Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte, eller den pågældende behandling menes at være ulovlig.
    5. Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
     Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og overført til en anden dataansvarlig.
    6. Retten til indsigelse
     Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
     Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod behandlingen, ved at henvende dig til Arrangøren, se kontaktoplysningerne nedenfor. Arrangøren vil efter din henvendelse undersøge, om betingelserne for din henvendelse er opfyldt, og herefter gennemføre de ønskede ændringer eller sletning hurtigst muligt.

     Kontaktoplysninger:
     Generalsekretær
     Louise Juul Jensen
     E-mail: ljj@duf.dk
     Telefonnummer: 26827052
   3. Du kan læse mere om Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen på www.datatilsynet.dk, herunder ved direkte henvendelse til Datatilsynet.
   4. Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:
    Datatilsynet,
    Carl Jacobsens Vej 35
    2500 Valby
    Tlf.: +45 33 19 32 00
    Fax: +45 33 19 32 18
    Mail: dt@datatilsynet.dk

Kontaktinformationer til arrangør

DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

39 29 88 88

ms@duf.dk