Hop til hovedindholdet

DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd logo

DUFs lederakademi 22-23


Dato og tid

Fredag d. 11. november 2022 kl. 17:00 til Søndag d. 16. april 2023 kl. 15:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 1. november 2022 kl. 23:55

Sted

TBA, TBA, TBA TBA TBA
TBA
TBA TBA

DUFs lederakademi 22-23


Arrangementsbeskrivelse

DUFs lederakademi er en uddannelse i idebestemt ledelse for unge som står i spidsen for deres forening på nationalt niveau.

På uddannelsen gennemgår du et skræddersyet udviklingsforløb, som sætter spot på det særlige ved at være leder i toppen af en idébestemt børne- og/eller ungeorganisation. Du vil opleve at blive inspireret såvel som udfordret, og du vil finde nye sparringspartnere i ledere fra andre af DUFs medlemsorganisationer.

Gennem et forløb på seks måneder vil vi sammen dyrke og undersøge det særlige ved, at være ’ung topleder’ der skal lede andre på baggrund af et formål, en idé. Det er nemlig fælles for alle DUFs medlemsorganisationer er, at de er demokratiske og idébestemte. Men hvad betyder det egentlig for, hvordan du leder en forening og dens medlemmer bedst muligt?

Målgruppe
Unge valgte (under 30 år) i landsorganisationer, der er medlem af DUF. Måske du er nyvalgt formand eller næstformand, frivillig chef, landsbestyrelses- eller hovedbestyrelsesmedlem. Måske er du allerede erfaren leder på nationalt plan og ønsker at udvide og opdatere din værktøjskasse til foreningsledelse

På uddannelsen møder du andre i lignende positioner, og undervisningen tager udgangspunkt i jeres erfaringer og refleksioner. Hertil knytter DUF relevant ledelsesteori og forskellige læringsmetoder, som sikrer, at I hver især og sammen flytter jer, så I kan flytte jeres organisationer sammen med de mange frivillige, I er ledere for.

Uddannelsen vil blandt andet beskæftige sig med:

 • Idé, identitet og værdier
 • Motivation og organisering af frivillige
 • Ledelse af ledere
 • Kommunikation og konflikthåndtering
 • Personligt lederskab
 • Strategi og udvikling
 • Ledelse i kontekst

Du får:

 • Viden om praksisrelevant ledelsesteori
 • Indblik i dig selv, dine værdier og din rolle som leder
 • Træning i forskellige ledelsesdiscipliner
 • En læringsgruppe med andre unge topledere
 • Mulighed for at møde erfarne ledere fra foreningslivet og det politiske landskabPersonlig lederevaluering samt tilbud om 1:1 mentormøde og coaching samtale.

Uddannelsens forløb
Uddannelsen består af tre moduler, hvor der både vil være undervisning med konsulenter, eksperter og erfarne ledere, samt anledning til egen refleksion, vidensdeling og netværksdannelse mellem deltagerne. Derudover mødes du med din læringsgruppe til et møde mellem hvert modul, hvor I arbejder med uddannelsens indhold og deler erfaringer fra jeres egen praksis.

Vi sørger for at alle kommer godt ind i fællesskabet på holdet og får mulighed for at lære hinanden at. På første modul formulerer holdet selv de grobundsregler, der skal gælde for at skabe et godt læringsrum og sparringsfællesskab på uddannelsen.

Modulerne afholdes på etablerede kursussteder med gode overnatningsfaciliteter og god mad.

Modul 1: Idébestemt ledelse
11.-13. november 2022 - Modulet starter om fredagen kl. 17:00 og slutter om søndagen kl. 15:00.

Modul 2: Kommunikation, konflikthåndtering og personlig gennemslagskraft

27.-29. januar 2023 - Modulet starter om fredagen kl. 17:00 og slutter om søndagen kl. 15:00.

Modul 3: Foreningsudvikling og dialogisk ledelse

14.-16. april 2023 - Modulet starter om fredagen kl. 17:00 og slutter om søndagen kl. 15:00.

 

Alle moduler vil være internater med overnatning, så vi har god tid til at komme i dybden.

Det kræver deltagelse i alle moduler at fuldføre uddannelsen.

Undervejs i uddannelsen får du desuden:

 • En fast læringsgruppe af andre foreningsledere til at sparre med og træne uddannelsens værktøjer sammen med
 • Coachingsamtale og 360 graders lederevaluering
 • En mentorsamtale med en tidligere foreningsleder, som har gået de næste skridt i deres karriere

Pris og tilmelding
Prisen for at deltage på uddannelsen er 2.000,- pr. person inklusiv ophold og forplejning på alle moduler. Prisen er eksklusiv transport.

Tilmelding foregår vi link til nemtilmeld. Umiddelbart inden uddannelsesstart vil alle deltagere også blive bedt om at sende en motiveret ansøgning, så uddannelsen bedst muligt kan tilpasses den specifikke gruppe deltagere.

Holdet består af max 25 deltagere

Kontakt os
Er du i tvivl om, om uddannelsen er noget for dig? Eller har du spørgsmål til indholdet eller det praktiske? Så tøv ikke med at kontakte Nanna på mail nk@duf.dk eller mobil 6020 1421.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd
Tlf: +45 39 29 88 88
ms@duf.dk

Kontaktinformation til arrangør

DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd
Tlf: +45 39 29 88 88
ms@duf.dk